śrutowanie stali


Piaskowanie metalu polega na działaniu strumienia produktu ściernego poruszanego najczęściej sprężonym powietrzem pod zwiększonym ciśnieniem na metal, w celu wygładzenia szorstkiej powierzchni, ukształtowania lub usunięcia zanieczyszczeń powierzchniowych. Pierwszy proces obróbki strumieniowo-ściernej został zastrzeżony przez Benjamina Chew Tilghmana już 1870 roku. Wynik piaskowania jest podobny do efektu z użyciem papieru ściernego, jednakże zapewnia bardziej równomierne wykończenie powierzchni bez problemów w trudno dostępnych zakamarkach. Piaskarki zazwyczaj składają się z komory, w której następuje mieszanie się piasku z powietrzem, a później mieszanina wypychana jest przez ręczną dyszę w kierunku powierzchni polerowanego metalu. Dysze są dostępne w szeregu różnych kształtów, rozmiarów oraz wykonywane z szeregu materiałów, z których najbardziej popularny jest węglik boru, ze względu na jego wysoką wytrzymałość na ścieranie. Piaskarki, jako urządzenia mocno mobilne i niewielkich gabarytów, używane są do oczyszczania elementów, których nie można oczyścić w urządzeniach stacjonarnych, w szczególności do wykonywania prac konserwatorskich. Należy pamiętać, że piaskowanie powoduje powstanie olbrzymiej ilości pyłu, zarówno z medium czyszczącego, jak i z resztek farb i rdzy z piaskowanego metalu. Dlatego też przy piaskowaniu metalu konieczne jest używanie odzieży ochronnej, w szczególności, osłaniającej oczy i drogi oddechowe, tak aby drobiny piasku i resztek z czyszczonych powierzchni nie dostały się do płuc i nie zraniły gałek ocznych.

Copyright © 2018 Viaimprezy.pl